fbpx

Doradzamy na jednym z najbardziej dynamicznie zmieniającym się obecnie sektorze rynku. Zapewniamy pełne wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania i rekompensat dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w sektorze lub podsektorze energochłonnym, a także przy ubieganiu się o zwolnienie od podatku akcyzowego, realizowane przez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej.