fbpx

Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji może polegać na podejmowaniu działań prewencyjnych lub działań, które mają na celu usunięcie skutków powstałego naruszenia. W obu tych przypadkach jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom usługi dopasowane do ich potrzeb, które polegać mogą m.in. na przygotowaniu poprawnych umów NDA i rozwiązań chronionych szeroko rozumiane know-how, analizie zgodności z prawem podejmowanych działań, przedstawieniu możliwości związanych z zaistniałą sytuacją i powstałym naruszeniem, doradztwie w toku postępowań przedsądowych i sądowych.

Naruszenie zasad uczciwej konkurencji

Warto wiedzieć, że nie wszystkie czyny, które na pierwszy rzut oka wydają się nieetyczne i niezgodne z przepisami, faktycznie będą określane mianem nieuczciwej konkurencji. Ta jest bowiem ściśle sprecyzowana prawnie i według art. 3 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznacza „działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. W ramach świadczenia usług prawniczych dla firm zajmujemy się m.in. sprawami dotyczącymi wprowadzających w błąd oznaczeń przedsiębiorstw oraz towarów i usług, naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa czy pomówień. Współpracujemy nie tylko z lokalnymi firmami działającymi we Wrocławiu, ale także markami o zasięgu ogólnopolskim i ogólnoświatowym.