fbpx

Służymy wsparciem na każdym etapie postępowania legalizacyjnego. W ramach naszych usług dokonujemy analizy sytuacji prawnej cudzoziemców, z którymi przewidywane jest nawiązanie współpracy, wspieramy w wyborze właściwej formy legalizacji zatrudnienia w Polsce, składamy niezbędne dokumenty i wypełniamy związane z tym obowiązki informacyjne. W razie potrzeby dbamy o kontynuację legalnego zatrudnienia, a także udzielamy porad w zakresie prawa pracy.

Świadczymy także pomoc prawną dla cudzoziemców w obszarze doradztwa prawnego i reprezentacji w toku postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców, a także przewlekłości postępowań w sprawie udzielania cudzoziemcom zezwolenia na pobyt na terytorium Polski. Nasze usługi w tym obszarze świadczymy również klientom indywidualnym.

Pomoc prawna przy zatrudnianiu cudzoziemców we Wrocławiu

Zatrudnianie cudzoziemców jest ściśle uregulowane prawnie. W dopełnieniu wszystkich formalności pomoc prawnika do spraw cudzoziemców często okazuje się niezbędna. W ramach świadczonych przez naszą kancelarię usług sprecyzujemy, jakie dokładnie kroki należy podjąć, by legalnie zatrudnić osobę pochodzącą spoza granic Polski. Wśród obowiązków spoczywających na pracodawcy znajdują się m.in.:

  • pozyskanie informacji na temat sytuacji prawnej cudzoziemca – pracownik ma obowiązek przedstawić podstawę pobytu w Polsce umożliwiającą mu podjęcie pracy,
  • uzyskanie stosownego zezwolenia na pracę dla danego cudzoziemca,
  • podpisanie stosownej umowy – może być konieczne sporządzenie egzemplarzy w różnych językach, by umożliwić pracownikowi dokładne zapoznanie się z jej treścią.

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce

Usługi prawnika imigracyjnego nie ograniczają się jedynie do współpracy z pracodawcami. Oferujemy także pomoc klientom indywidualnym w realizacji procedur związanych z legalizacją pobytu i pracy w Polsce. Sytuację każdego z naszych klientów analizujemy w pełni indywidualnie, przedstawiając mu możliwe w danych warunkach rozwiązania. Kreślimy różnice między poszczególnymi typami dokumentów uprawniających do pobytu i pracy na terenie naszego kraju. Pomagamy także w sporządzeniu stosownych podań i pism administracyjnych niezbędnych do ubiegania się o wspomniane zezwolenia.

W czym jeszcze pomóc może prawnik imigracyjny?

Nasza współpraca z obywatelami z zagranicy wykracza jednak także daleko poza sprawy ściśle związane z legalizacją pobytu i pracy w naszym kraju. Zajmujemy się także m.in.:

  • bieżącą obsługą prawną podmiotów międzynarodowych,
  • doradztwem w sprawach dotyczących rejestracji działalności gospodarczej,
  • pomocą w zakresie rejestracji pojazdów,
  • doradztwem w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
  • reprezentacją cudzoziemców w sporach rozwiązywanych na drodze sądowej i w postępowaniu polubownym.

Pomoc prawna dla cudzoziemców w języku obcym

Realizując codzienne zadania, posługujemy się zarówno językiem polskim, jak i angielskim. Posiadamy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także doświadczenie w codziennym posługiwaniu się językiem obcym, które zdobyliśmy w pracy w strukturach podmiotów międzynarodowych oraz ich prawnej obsłudze z zewnątrz. Świadczenie pomocy prawnej dla cudzoziemców w języku angielskim w większości przypadków umożliwia nam swobodne porozumiewanie się z naszymi klientami bez konieczności zatrudniania tłumacza.

Nasza kancelaria obsługuje nie tylko klientów z wszystkich dzielnic Wrocławia (Krzyki, Śródmieście, Fabryczna, Psie Pole Stare Miasto) i jego okolic (np. z Bielan Wrocławskich). Z naszych usług korzystają przedsiębiorstwa i klienci indywidualni z całej Polski.