fbpx

Spory to nieodłączny element biznesu. W razie zaistnienia konfliktu reprezentujemy klientów zarówno w negocjacjach, jak i w sądzie. Jesteśmy też głosem rozsądku – osobami z zewnętrz, które tonują rozgorzałe emocje. Nasze doświadczenie wyniesione z sal sądowych sprawia, że klienci znajdują w nas zarówno potrzebne oparcie, jak i niezbędną wiedzę, umiejętności oraz profesjonalizm. Zajmujemy się m.in. sporami z zakresu prawa pracy czy prawa gospodarczego.

Metody rozwiązywania sporów

Należy pamiętać o tym, że nie każdy spór musi znaleźć swoje rozwiązanie na sali sądowej. We Wrocławiu zajmujemy się również polubownym rozwiązywaniem sporów, oferując naszym klientom mediację, koncyliację i arbitraż. Takie rozwiązania niosą za sobą wymierne korzyści, takie jak niższe koszty i szybszy przebieg niż w przypadku sprawy sądowej. Niestety, jeśli stronom nie uda się dojść do porozumienia w trakcie postępowania polubownego, konieczne jest rozwiązanie sporu na drodze sądowej.