fbpx

Doradztwem w obszarze ochrony danych osobowych zajmujemy się od wielu lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu pomagamy klientom we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Świadczymy usługi związane m.in. z przygotowaniem dokumentacji RODO, negocjowaniem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, transferem danych osobowych, outsourcingiem funkcji IOD czy asystą i zastępstwem w trakcie postępowań (kontrole, postępowania administracyjne).

Przepisy o ochronie danych osobowych, czyli nie tylko RODO

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zwykło się w powszechnej świadomości upraszczać wyłącznie do jednego aktu prawnego – RODO (unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), które na grunt polski zostało wdrożone za pomocą Ustawy o ochronie danych osobowych. Rzeczywistość jest jednak bardziej zawiła. Sfera dotycząca zbierania, przechowywania i przetwarzania danych uregulowana została także m.in. w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa Kodeks pracy,
 • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawa Prawo telekomunikacyjne,
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W kwestii przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych – w tym RODO, prawnik może służyć niezastąpioną pomocą.

Podstawowe zasady RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO wyznacza 7 ogólnych zasad. W strukturze dokumentu są one umieszczone w art.5. Poprzedzają je wyłącznie przepisy ogólne, co wyraźnie wskazuje na ich wagę. Według rozporządzenia zasadami ogólnymi przetwarzania danych są:

 • zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania danych,
 • integralność i poufność,
 • rozliczalność.

Usługi prawnicze związane z RODO we Wrocławiu

W ramach ochrony danych osobowych i RODO Kancelaria Prawnicza PUTZ świadczy usługi zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. W ramach usług prawniczych dla firm zajmujemy się m.in. prowadzeniem konsultacji oraz szkoleń na temat zgodnej z prawem obsługi danych. Oferujemy również audyt funkcjonujących w przedsiębiorstwie rozwiązań i stopień dostosowania ich do obowiązujących przepisów. Tworzymy także dokumentację związaną z przetwarzaniem danych. Zajmujemy się także reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych i negocjacyjnych.

Nowe przestrzenie zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych

Rozporządzenie RODO zostało wdrożone w 2018 roku. Od tego czasu mocno rozwinęły się nowe branże, a w konsekwencji powstały nowe obszary wykorzystania danych osobowych. Nasza kancelaria od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z własnością intelektualną i nowymi technologiami. Współpracujemy z klientami m.in. z branży IT i sztucznej inteligencji, dostosowując ich działalność do wymogów RODO.

Konsekwencje nielegalnego przetwarzania danych osobowych

Obowiązujące przepisy prawne przewidują zarówno kary finansowe, jak i karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch (bądź trzech w przypadku danych wrażliwych) dla osób, które dopuszczają się bezprawnego przetwarzania danych osobowych. Karom podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Najwyższą karą finansową dla administratora danych, jaka przewidziana została w rozporządzeniu, jest 20 mln euro. Maksymalna grzywna w przypadku przedsiębiorstwa wynosi natomiast 4% jego rocznego światowego obrotu.

Nasza kancelaria współpracuje zarówno z klientami z Wrocławia (Krzyki, Śródmieście, Psie Pole, Fabryczna, Stare Miasto), jak i okolic (np. Bielan Wrocławskich). To jednak niejedyny obszar naszej działalności. Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi z całego kraju.