fbpx

Naszym klientom pomagamy w najpełniejszym zabezpieczeniu ich interesów na etapie zawierania umów autorskich, a także zapewniamy wsparcie w dochodzeniu roszczeń dotyczących m.in. ochrony praw i wynagrodzeń autorskich oraz ochrony dóbr osobistych twórcy w różnych branżach np. gamingu.

Naszym doświadczeniem służymy również przedsiębiorcom tworzącym innowacyjne projekty i potrzebującym innowacyjnego podejścia do prawa i obsługi prawnej. Staramy się, aby niedoskonałe regulacje lub ich brak w obszarach, w których nasi klienci tworzą swoje projekty, nie blokowały twórców i rozwoju ich projektów oraz biznesów.

Sztuczna inteligencja a prawa autorskie

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza w działalność przedsiębiorstw, przejmując lub wspomagając procesy dotychczas wykonywane przez ludzi. Pytaniem wciąż pozostają prawa autorskie w kontekście sztucznej inteligencji – czy te w ogóle istnieją, a jeśli tak, to kto nimi dysponuje? Stale poszerzamy naszą wiedzę na temat nowych technologii i ich komercyjnego wykorzystania, by móc rozpatrywać coraz bardziej złożone zagadnienia, które stają przed naszymi klientami.

Spotkania stacjonarne z klientami naszej kancelarii przeprowadzamy w biurze we Wrocławiu. Jesteśmy także otwarci na utrzymywanie z Państwem kontaktu w formie zdalnej.