fbpx

Specjalizujemy się w doradztwie korporacyjnym. Współpracujemy ze wszystkimi tymi, którzy funkcjonują w ramach struktur spółek handlowych. Pomagamy zarządzającym, nadzorującym oraz właścicielom. Tworzymy struktury holdingowe, pomagamy w ich funkcjonowaniu i prowadzeniu. Jako prawnicy dla firm jesteśmy z naszymi klientami od momentu założenia spółki aż do chwili, kiedy trzeba przeprowadzić jej likwidację lub wesprzeć ich w procesie upadłości. Łączymy, dzielimy i przekształcamy spółki. Pomagamy w negocjowaniu i tworzeniu umów inwestycyjnych oraz doradzamy w procesie inwestowania w tego typu podmioty i struktury, a także we wprowadzaniu podmiotów na rynek zorganizowany (GPW, NC). Reprezentujemy naszych klientów w przypadku konfliktów pomiędzy zarządzającymi, udziałowcami, akcjonariuszami, członkami organów kontrolnych, a także przed organami kontrolującymi lub nadzorującymi ich działalność jak KNF, KDPW, czy organami zarządzającymi rynkiem, na którym notowane są akcje emitenta.

Nasze doświadczenie wynika nie tylko z wieloletniej praktyki prawnej prowadzonej w tym obszarze, ale również z tego, że prawnicy w naszym zespole pełnią (i pełnili) funkcje w organach zarządzających, jak i kontrolnych spółek kapitałowych, co pozwala spojrzeć na zagadnienie również z perspektywy osoby, która podejmuje decyzję i ponosi za nią odpowiedzialność.

Główne akty prawne regulujące działalność podmiotów gospodarczych

Prowadzenie działalności gospodarczej uregulowane jest przez różnorodne akty prawne wchodzące w obręb nie tylko prawa gospodarczego, ale także cywilnego czy pracy. Mają one na celu regulowanie stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostkami administracyjnymi, pracownikiem czy innymi przedsiębiorstwami, określenie typów działalności gospodarczej, sposobu zakładania przedsiębiorstw, ich przekształcania czy likwidacji, a także sformalizowanie innych aspektów prowadzenia działalności. Wśród podstawowych aktów prawnych prawa gospodarczego można wyróżnić m.in.:

  • Ustawę Kodeks cywilny,
  • Ustawę Kodeks spółek handlowych,
  • Ustawę Prawo przedsiębiorców,
  • Ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • Ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • Ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stała obsługa prawna przedsiębiorstw we Wrocławiu

Stały kontakt z prawnikiem często jest dużo lepszym rozwiązaniem niż zgłaszanie się po wyłącznie po jego doraźną pomoc. Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwa, w ramach której nie tylko jesteśmy reprezentacją klienta w czasie postępowań negocjacyjnych czy rozwiązywania sporów sądowych, ale także podejmujemy działania, których celem jest uniknięcie konsekwencji niedostosowania działalności firmy do obowiązujących wymogów prawnych. Przeprowadzamy audyty wewnętrzne, w czasie których wykrywamy potencjalne niezgodności z wchodzącymi nowelizacjami ustaw.

Obsługa prawna przedsiębiorstw z branży nowych technologii

Od wielu lat współpracujemy z klientami rozwijającymi swoją działalność gospodarczą w branży IT, aplikacji mobilnych czy sztucznej inteligencji. Wiemy więc, z jakimi wyzwaniami zmagają się oni na co dzień. Prawo w kontekście nowych technologii to wciąż obszar z wieloma niewiadomymi. Właściwa interpretacja obowiązujących przepisów prawnych oraz dostosowanie do nich tego rodzaju działalności wymaga więc nie tylko wiedzy, ale także każdorazowej, pogłębionej analizy konkretnego przypadku.

Kto może skorzystać z pomocy prawnika dla firm?

Oferta usług prawnika prawa gospodarczego jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego, jaką formę działalności gospodarczej prowadzą lub, w jakiej branży funkcjonują. Zdarza się, że po pomoc prawną zgłaszają się do nas także przedstawiciele fundacji czy stowarzyszeń, które również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Obsługa prawnika prawa gospodarczego w języku angielskim

W naszej kancelarii skorzystają Państwo także z pomocy prawnika dla firm w języku angielskim. Konsultacji prawnych w języku obcym najczęściej udzielamy właścicielom polskich przedsiębiorstw działających na arenie międzynarodowej, a także przedsiębiorcom zagranicznym wprowadzającym firmę na rynek polski. Posługiwanie się znanym obu stronom językiem usprawnia komunikację, czyni ją klarowną i przystępną.

Klienci naszej kancelarii to nie tylko przedsiębiorcy z Wrocławia (Krzyków, Śródmieścia, Starego Miasta, Psiego Pola czy Fabrycznej) i okolic (np. Bielan Wrocławskich). Współpracujemy z firmami, których siedziby znajdują się na terenie całej Polski, a nawet poza jej granicami.