fbpx

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to zbiór przepisów, które mają na celu zapewnić ochronę praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. RODO obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku i dotyczy wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w ramach swojej działalności gospodarczej. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację RODO i jakie korzyści może ona przynieść dla biznesu?

Jak prowadzić dokumentację RODO?

Dokumentacja RODO to zbiór dokumentów, potwierdzających, że przedsiębiorca przestrzega zasad ochrony danych osobowych. Dokumentacja RODO powinna zawierać między innymi:

  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – spis wszystkich operacji, które przedsiębiorca wykonuje na danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, udostępnianie, usuwanie. Rejestr powinien określać cel, podstawę prawną, zakres, sposób i czas przetwarzania danych, a także ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą.
  • Politykę prywatności – dokument informujący osoby, których dane są przetwarzane, o celu, podstawie, zakresie, sposobie i czasie przetwarzania danych, a także o ich prawach i sposobach ich realizacji. Polityka prywatności powinna być dostępna na stronie internetowej przedsiębiorcy lub w inny sposób łatwo dostępny dla osób zainteresowanych.
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – przedsiębiorca zawiera umowy z podmiotami, które przetwarzają dane osobowe w jego imieniu, np. dostawcami usług IT, księgowymi, marketingowymi. Umowy te powinny określać zakres, cel i sposób przetwarzania danych, a także obowiązki i odpowiedzialność stron.

Przedsiębiorca ma także obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych przed wprowadzeniem nowych technologii, systemów lub procesów, które mogą mieć wpływ na ochronę danych osobowych.

Jakie korzyści płyną z prowadzenia dokumentacji RODO?

Prowadzenie dokumentacji RODO nie jest tylko obowiązkiem, ale także szansą na poprawę jakości i bezpieczeństwa danych osobowych w przedsiębiorstwie. Dokumentacja RODO może zwiększyć zaufanie klientów, którzy wiedzą, że ich dane są chronione i szanowane. Prowadzenie dokumentacji RODO wymusza na przedsiębiorcy regularne sprawdzanie i aktualizowanie danych osobowych, co pozwala na uniknięcie błędów, nieścisłości i nadmiaru informacji. Jest także dowodem na to, że przedsiębiorca dba o przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i minimalizuje ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą. Może więc uchronić przedsiębiorcę przed kontrolami, skargami, roszczeniami i karami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak prowadzić dokumentację RODO i jakie korzyści może ona przynieść dla Twojego biznesu, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią we Wrocławiu na Krzykach. RODO to nasza specjalność i chętnie pomożemy Ci w dostosowaniu się do wymogów tego rozporządzenia.