fbpx

Prawo gospodarcze to ogólne określenie dziedzin prawa, które regulują działalność gospodarczą. Można je podzielić na dwa główne rodzaje: prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Oba rodzaje prawa mają swoje specyficzne cechy, funkcje i zakres zastosowania. Przedstawmy różnicę między nimi.

Prawo gospodarcze publiczne

Prawo gospodarcze publiczne to zbiór norm i zasad prawnych, które regulują proces oddziaływania państwa na gospodarkę za pośrednictwem organów władzy publicznej. Prawo gospodarcze publiczne ma na celu kształtowanie stosunków własnościowych i zasad konkurencji, ochronę interesu publicznego i dobra wspólnego, zapewnienie stabilności i rozwoju gospodarki oraz nadzór nad działalnością gospodarczą podmiotów prywatnych.

Publiczne prawo gospodarcze odnosi się zatem do regulacji i interwencji państwa w sferze gospodarczej. Obejmuje takie zagadnienia jak polityka gospodarcza, regulacje dotyczące konkurencji, prawo zamówień publicznych oraz regulacje dotyczące sektora finansowego. W praktyce oznacza to, że państwo ma uprawnienia do regulowania i kontrolowania działań przedsiębiorstw w celu ochrony interesu publicznego.

W tym kontekście zatrudnienie prawnika prawa gospodarczego we Wrocławiu może być niezwykle pomocne dla przedsiębiorców. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym publicznym będzie miał dogłębną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji, a także będzie w stanie doradzić w kwestiach związanych z polityką gospodarczą, konkurencją czy zamówieniami publicznymi.

Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gospodarcze prywatne skupia się na regulacji stosunków między podmiotami prywatnymi w sferze gospodarczej. Dotyczy ono prawa handlowego, prawa spółek, prawa umów handlowych oraz prawa własności intelektualnej, aby wymienić tylko niektóre z jego aspektów. Prawo gospodarcze prywatne umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, reguluje zasady zawierania umów, funkcjonowania spółek i ochrony ich interesów.

Warto zaznaczyć, że zarówno prawo gospodarcze publiczne, jak i prywatne są wzajemnie powiązane i mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dlatego korzystanie z usług prawnika  działającego w obszarze prawa gospodarczego prywatnego może być niezwykle wartościowe dla przedsiębiorców. Prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie będzie w stanie pomóc w tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych, doradzić w kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej, a także zapewnić wsparcie przy rejestrowaniu i prowadzeniu spółek.