fbpx

Czym jest układ zbiorowy pracy i kiedy się go zawiera?

Układ zbiorowy pracy to porozumienie społeczne, które zawierają strony – związki zawodowe oraz pracodawcy – w celu uregulowania warunków pracy i wynagrodzeń. Jest on oparty na przepisach prawa pracy i może ustanawiać prawa oraz obowiązki pracowników, a także pracodawców, np.: wynagrodzenie, godziny pracy, wynagrodzenie za nadgodziny, urlopy, zwolnienia lekarskie, ubezpieczenie zdrowotne, składki emerytalne, bezpieczeństwo pracy, warunki pracy, klasyfikację stanowisk, opisy stanowisk i przepisy bezpieczeństwa.

Umowa określa również sposób rozwiązywania sporów między pracodawcami a pracownikami. Należy pamiętać, że układy zbiorowe nie są ograniczone do zakładów pracy, należących do związków zawodowych, ale można je zawrzeć w każdym przedsiębiorstwie, w którym funkcjonuje przynajmniej jedna zakładowa organizacja związkowa, zrzeszająca określoną w prawie liczbę pracowników.

Korzyści wynikające z ustanowienia układu zbiorowego pracy

Zawarcie układu zbiorowego pracy przynosi korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dla tych drugich, układ zbiorowy gwarantuje stabilność zatrudnienia oraz pewność co do warunków pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń. Pracodawcy z kolei zyskują możliwość uregulowania kwestii związanych z zatrudnieniem na podstawie wspólnie uzgodnionych zasad, co pozwala na uniknięcie konfliktów i nieporozumień. Wdrożenie układu zbiorowego pracy może również przyczynić się do zwiększenia motywacji pracowników oraz zbudowania pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego i troszczącego się o swoich pracowników pracodawcy.